Publications

Mihai, Silviu

România: refugiuţi într-o ţară de emigranţi?

Bucharest, 2016

Download publication (500 KB, PDF-File)


Molitor, Carmen

Exploatarea ca model de afaceri

lucrători europeni, privaţi de drepturile lor în Germania
Berlin, 2015

Download publication (430 KB, PDF-File)


Pencea, Roxana; Brădăţan, Tudor

Stray dogs in Romania

policies, legal framework and solutions
Bucharest, 2015

Download publication (550 KB, PDF-File)


Trif, Aurora

Dialogul social în timpul crizei economice

supravieţuirea negocierilor colective în sectorul industrial din România
Bucharest, 2016

Download publication (930 KB, PDF-File)


Jobelius, Matthias

Intre integrare şi exploatare

Românii şi bulgarii din Germania: Bilanţ după un de libertate de circulaţie a forţei de muncă
Bucharest, 2016

Download publication (680 KB, PDF-File)


Pencea, Roxana; Brădăţan, Tudor

Situaţia câinilor fără stăpân din România

politici, cadru legislativ şi soluţii
Bucharest, 2016

Download publication (530 KB, PDF-File)


Stoiciu, Victoria

Social and labor market inclusion of older persons

Bucharest, 2016

Download publication (600 KB, PDF-File)


Stoiciu, Victoria

Incluziune socială şi pe piaţa muncii a persoanelor vârstnice

Bucharest, 2016

Download publication (640 KB, PDF-File)


Lesebuch der Sozialen Demokratie ; 6 / Rumänisch

Bucharest, 2016

Download publication (2 MB, PDF-File)


Tineri în România

griji, aspiraţii, atitudini şi stil de viaţă : raport de cercetare realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională-CURS pentru Friedrich-Ebert-Stiftung România (FES)
Bucharest, 2015

Download publication (5 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Romania Office

Str. Emanoil Porumbaru 21
Apartment 3
RO-011421 Bucuresti Sector 1
Romania

0040 21 211 09 82
0040 21 210 71 91

office.romania(at)fes.de

Other Publications

Here you can find further publications of FES Romania. More

Social Democracy Reader

Social Democracy Reader

Here you can find the FES readers on social democracy in Romanian language. More

back to top