25.03.2024

Cum a evoluat participarea femeilor din România în economie, în ultimii 20 de ani

În ultimii 20 de ani, în România a crescut ponderea femeilor în structura populației ocupate și în funcțiile de conducere.

Conform definiției internaționale (BIM), populația ocupată cuprinde toate persoanele care desfășoară o activitate economică sau socială, în scopul obținerii unor venituri sub formă de salariu, plată în natură sau alte beneficii: salariați, patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali. La recensământul populației și locuințelor din 2021, totalul populației ocupate din România era de 7.689 mii de persoane, în scădere cu 819 mii față de cea înregistrată la recensământul din 2011.
În intervalul dintre ultimele trei recensăminte ale populației (2002, 2011, 2021), structura pe genuri a populației ocupate a suferit transformări semnificative, în condițiile în care ponderea femeilor în totalul acesteia a rămas relativ constantă, înregistrând o ușoară tendință de creștere, de la 44% la 46%.
Participarea femeilor în structurile de conducere (membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației, conducători și funcționari superiori) a crescut spectaculos, atât în sectorul public, cât și în cel privat: 34% în 2002, 40% în 2011, 48% în 2021. În prezent, ponderea femeilor în categoria structurilor de conducere o depășește pe cea din totalul populației ocupate. Mai mult decât atât, proporția persoanelor cu funcții de conducere este mai mare în rândul femeilor ocupate decât în rândul bărbaților (3,14% dintre femeile ocupate sunt în structurile de conducere, în timp ce în rândul bărbaților procentajul celor cu funcții de conducere este de 2,89%).
De asemenea, femeile sunt majoritare, și ponderea lor este în creștere, în categoria specialiștilor din diverse domenii de activitate: dacă în 2002 femeile reprezentau 51% din specialiști, în 2021 procentajul a ajuns la 60%.
Cu toate acestea, rata ocupării femeilor pe piața muncii (59,1% din totalul populației ocupate) este mult mai mică decât a bărbaților (77,7%) și decât media ratei de ocupare a femeilor în UE (de  69,3% în 2022). România are printre cele mai mare diferențe între sexe în privința ratei de ocupare.

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Romania Office

Str. Emanoil Porumbaru 21
Apartment 3
RO-011421 Bucuresti Sector 1
Romania

0040 21 211 09 82
0040 21 210 71 91

office.romania(at)fes.de

Echipă și Contact