România inegală. Disparități regionale în Romania – cum arată și cum le putem depăși

După integrarea în UE din 2007, România a cunoscut o creştere economică impresionantă şi a reuşit să intre în rândul aşa-numitelor ţări cu venituri mari.

O privire mai atentă dezvăluie faptul că beneficiile tranziţiei postsocialiste şi ale integrării europene sunt distribuite foarte neuniform şi că există o puternică polarizare între diferitele regiuni geografice ale țării. Deşi disparităţile regionale sunt în creştere, nu există o dezbatere publică substanţială despre modalitatea combaterii acestor inegalităţi teritoriale.

Fundația Friedrich Ebert (FES) România și Fundația Europeană pentru Studii Progresiste (FEPS) au avut o dezbatere despre disparitățile regionale în creștere din România. În cadrul dezbaterii a fost lansat raportul „România inegală. Disparităţi socio-economice 2020”, realizat de FES împreună cu Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare Regională şi Urbană (ILS) din Dortmund. Raportul efectuează o analiză de cluster, care arată că în termenii condiţiilor de trai, indicatorilor economici şi bunăstării sociale, România poate fi împărţită în patru regiuni distincte, ceea ce autorii numesc  „Cele Patru Românii”. Rezultatele acestui raport subliniază nevoia de reformare a politicilor economice şi sociale la nivel naţional, ca şi la nivelul UE. În cadrul dezbaterii desfașurate în data de 23 iunie de la ora 11a.m., în limba română și engleză, cu traducere simultană, am discutat împreună cu invitații noștri soluțiile existente la nivel național și european pentru a depăși disparitățile regionale și pentru a regândi modelul de dezvoltare astfel încât acesta să ofere oportunități egale și standarde de trai înalte tuturor cetățenilor.

Daca dorești să alfi cum arată fiecare județ din cele „patru Românii” - care sunt veniturile, proporția salariaților sau participarea politică dă click pe harta GIS pentru a vedea cum arată disparitățile regionale în România: https://fes.de/romania-inegala

Publicația poate să fie găsită aici:

România inegală

Fina, Stefan; Heider, Bastian; Raţ, Cristina

România inegală

Disparităţile socio-economice regionale din România
Bucharest, 2021

Download publication (1 MB, PDF-File)

Friedrich-Ebert-Stiftung
Romania Office

Str. Emanoil Porumbaru 21
Apartment 3
RO-011421 Bucuresti Sector 1
Romania

0040 21 211 09 82
0040 21 210 71 91

office.romania(at)fes.de

Echipă și Contact