30.09.2022

Traducere: Cum abordăm antisemitismul în școală?

Având în vedere responsabilitatea sa istorică pentru Holocaust și experiența acumulată în ultimii 30 de ani pe tema educației despre Holocaust, Germania a elaborat un set de recomandări pentru profesori și restul personalului didactic, precum și pentru organismele responsabile de la toate nivelurile sistemului de educație, privind măsuri de prevenire și intervenție necesare pentru o abordare eficace a fenomenului antisemitismului în școală.

În 2021, Parlamentul României a adoptat o lege prin care predarea Holocaustului și istoria evreilor devin materie obligatorie în școală. Deși Ministerul Educației a demarat pregătirile necesare, implementarea legii este încă într-o fază incipientă. Eforturile actuale de dezvoltare a curriculei, de pregătire a manualelor și a materialelor didactice însoțitoare etc., creează posibilitatea organismelor responsabile din Ministerul Educației, în strânsă colaborare cu Institutul Elie Wiesel, să dezvolte abordări și practici exemplare despre Educația cu privire la Holocaust. Acum este momentul să fie explorate idei și practici noi despre cum ar trebui abordat antisemitismul în sala de clasă.

Având în vedere responsabilitatea sa istorică pentru Holocaust și experiența acumulată în ultimii 30 de ani pe tema educației despre Holocaust, Germania a elaborat un set de recomandări pentru profesori și restul personalului didactic, precum și pentru organismele responsabile de la toate nivelurile sistemului de educație, privind măsuri de prevenire și intervenție necesare pentru o abordare eficace a fenomenului antisemitismului în școală. Actualele „Recomandări comune”, elaborate de cele mai competente organisme din Germania, își au originea în convingerea fermă că școala are un rol capital în punerea bazelor unei societăți participative și democratice.

Deși acest document reflectă în multe moduri provocările sistemului de educație și problemele structurale specifice Germaniei, prin traducerea lui în limba română și punerea lui la dispoziția autorităților relevante și a publicului larg, credem că ar putea oferi orientare și o unitate de măsură pentru demersul autorităților române în privința educației despre Holocaust. Cu siguranță eforturile merită din plin.

Traducerea în română este disponibilă aici: Recomandare comună: Cum abordăm antisemitismul în școală

Documentul original în germană este disponibil aici: Gemeinsame Empfehlung Antisemitismus 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Romania Office

Str. Emanoil Porumbaru 21
Apartment 3
RO-011421 Bucuresti Sector 1
Romania

0040 21 211 09 82
0040 21 210 71 91

office.romania(at)fes.de

Subscribe la newsletter

Sus