26.10.2023

Actualizarea coșului minim de consum pentru un trai decent

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au actualizat valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2023 (raportat la luna septembrie).

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au actualizat valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2023 (raportat la luna septembrie).

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii este de 9978 lei pe lună. Valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 8205 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de 6162 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 3807 lei pe lună.

Recalcularea valorii coșului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2023, raportat la luna septembrie 2022.

Creșterea valorii totale a coșului de consum e determinată de creșterea puternică a costurilor pentru toate capitolele, cu excepția cheltuielilor cu locuința (apă, energie electrică, gaz și energie termică).

Ideea unui coș minim de consum pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază pentru o familie cu o structură dată. Pe lângă nevoile imediat necesare supraviețuirii — adăpost, alimentație — coșul minim pentru un trai decent acoperă o serie cuprinzătoare de nevoi curente cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrijirea sănătății, transportul, comunicațiile, recreerea, precum și eventualele cheltuieli neprevăzute (evenimente familiale, probleme de sănătate etc.).

Pentru detalii legate de structura și modalitatea de actualizare a valorii coșului minim de consum pentru un trai decent, vezi studiul inițial:
Ștefan Guga, Adina Mihăilescu și Marcel Spatari, „Coșul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populația României”, București, 2018, Friedrich-Ebert Stiftung, disponibil online la adresa: library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/14759.pdf .

Comunicat de presă: https://romania.fes.de/fileadmin/user_upload/pdf-files/comunicat_Cosul_Minim_Trai_Decent_2023.pdf

Friedrich-Ebert-Stiftung
Romania Office

Str. Emanoil Porumbaru 21
Apartment 3
RO-011421 Bucuresti Sector 1
Romania

0040 21 211 09 82
0040 21 210 71 91

office.romania(at)fes.de

Subscribe la newsletter

Sus