Bursa

România are nevoie de politicieni care înţeleg provocările cu care se confruntă societatea românească şi sunt capabili să construiască alianţe pentru progres. Pentru asta este nevoie de implicare şi devotament nedisimulat pentru modernizarea societăţii şi dezvoltare în beneficiul tuturor nu numai în cadrul partidelor politice, ci deopotrivă în mediul asociativ, în spaţiile sociale personale, în şcoală, la locul de muncă, în mediile de petrecere a timpului liber. Este nevoie de curaj moral şi de hotărâre atât la nivel central, unde se iau marile decizii politice, cât şi la nivel local, unde realitatea este mereu măsurată în raport cu aşteptările oamenilor.

Prin programul de pregătire “Bursa Friedrich Ebert” susţinem formarea unei generaţii de tineri implicaţi politic care să contribuie la modernizarea politicii româneşti în spiritul unui model de societate inclusiv şi progresist. Oferim un număr de 20 de burse anuale pentru tineri progresiști – din partide şi din afara lor – care doresc să îşi perfecţioneze cunoştintele şi abilităţile politice în cadrul unui program de instruire atent construit.

Eligibilitate

Pentru a fi eligibili toţi cei care doresc să aplice pentru programul anual “Bursa Friedrich Ebert pentru tineri progresiști” trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă vârsta între 20 şi 40 de ani;
  • să împărtăşescă valorile stângii democratice;
  • să aibă o implicare activă în comunitate sau într-o organizaţie civilă*;
  • să nu mai fi participat la programe de training organizate de FES.

* Programul nu se adresează doar membrilor unui partid politic, ci tuturor celor care pot face dovada ca în ultimii ani au fost activ implicaţi intr-o asociaţie, ONG, organizaţie studenţească etc.

4 stagii de pregătire şi exerciţii practice inedite

Programul este compus din patru module de pregătire – structurate în aşa fel încât să permită o cunoaştere temeinică a ideilor fundamentale pe care se sprijină domeniile de acţiune ale democraţiei sociale – cu un cadru interactiv şi provocator, cu exemple de best practice şi un laborator de idei noi care pot rupe cercul vicios în care pare să se învartă politica românească în ultimii ani.

Procedura de selecţie

Întrucât numărul de locuri este limitat, toate aplicaţiile vor fi atent analizate şi evaluate pentru a-i selecta pe cei 20 de cursanţi. Candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate de mai sus sau nu au dosarul de candidatură complet nu vor intra în procesul de evaluare calitativă. Prezenţa la toate stagiile de pregătire este obligatorie. Nu vor fi luate în considerare decât aplicaţiile acelor candidaţi care se obligă să participe la toate cele patru module din program. Fiecare candidatură admisă va fi evaluată în mod independent de trei examinatori din cadrul Friedrich-Ebert-Stiftung. Toţi candidaţii vor fi anunţaţi în scris despre rezultatul selecţiei.

Condiţii de participare

Încurajăm un număr cât mai mare de aplicanţi, pentru a ne permite o selecţie cât mai riguroasă şi pentru a garanta o calitate ridicată a seminarului! Singura condiţie pusă participanţilor este participarea la toate cele patru module din program. Costurile de participare, cazare şi masă vor fi acoperite de Friedrich-Ebert-Stiftung România.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Romania Office

Str. Emanoil Porumbaru 21
Apartment 3
RO-011421 Bucuresti Sector 1
Romania

0040 21 211 09 82
0040 21 210 71 91

office.romania(at)fes.de

Echipă și Contact

Înregistrează-te online

Pentru înscriere este necesară completarea formularului de înscriere online conform cerinţelor specificate.


Documente asociate

Descrierea programului

Descrierea programului

Detalii despre cum este structurat programul, despre conţinutul fiecărui modul de pregătire și calendar pot fi găsite în descrierea programului. More